Máy tính của bạn nhanh thế nào? - cpu.PyMI.vn

How fast is your CPU with Python - cpu.PyMI.vn

Copy nội dung này vào file cpu.py, chạy

python cpu.py
để gửi kết quả của bạn.

Run this script to send your result.

CPU model Số vòng lặp mỗi giây Số phép + tính được mỗi giây System Kiến trúc Bản Phiên bản
CPU model Empty iterate freq Iterate plus freq System Arch Implementation Python_version
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz 35,249,966 11,293,348 Windows AMD64 CPython 3.7.0
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz 53,682,291 19,234,744 Linux x86_64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 34,004,795 10,226,029 Windows AMD64 CPython 3.7.0
Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz 34,278,033 12,802,541 Linux x86_64 CPython 3.7.0
Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz 43,876,138 15,733,356 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz 45,125,335 13,634,808 Windows AMD64 CPython 3.7.0
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 43,950,724 17,359,507 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 41,787,390 11,862,223 Windows AMD64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 63,052,338 21,774,961 Linux x86_64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 18,453,573 7,360,531 Linux i686 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz 48,230,348 25,575,492 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 42,364,808 12,210,401 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9, GenuineIntel 39,116,599 13,730,583 Windows AMD64 CPython 2.7.15
Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz 20,327,483 5,993,226 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz 30,884,236 10,131,041 Linux x86_64 CPython 3.4.3
Intel(R) Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz 47,460,836 23,525,573 Darwin x86_64 CPython 2.7.15
Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz 32,770,771 8,281,061 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz 30,554,479 10,864,744 Linux x86_64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 33,565,571 12,374,740 Linux x86_64 CPython 3.6.5
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz 33,774,005 15,373,813 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i7-2820QM CPU @ 2.30GHz 37,945,140 22,499,699 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz 20,264,798 6,064,917 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 51,145,290 15,911,693 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz 19,327,215 6,093,791 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7, GenuineIntel 32,655,197 8,116,963 Windows AMD64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz 44,264,996 13,832,594 Linux x86_64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz 46,171,044 18,390,932 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,855,751 18,013,151 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 27,516,133 8,509,669 Linux x86_64 CPython 3.5.4
Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz 47,691,810 28,167,461 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz 18,488,567 7,177,474 Linux x86_64 CPython 3.6.4
Intel(R) Core(TM) i7-3740QM CPU @ 2.70GHz 41,399,465 25,747,406 Linux x86_64 CPython 2.7.12
x86 Family 15 Model 6 Stepping 5, GenuineIntel 13,855,341 3,360,432 Windows x86 CPython 2.7.14
Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz 47,453,856 25,622,050 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz 37,099,059 11,279,060 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 34,191,487 20,832,463 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 40,098,851 16,070,622 Linux x86_64 CPython 3.5.2
ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) 839,250 252,418 Linux armv6l CPython 3.5.3
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 32,173,049 20,497,715 Linux x86_64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i3-3225 CPU @ 3.30GHz 37,040,815 11,518,825 Windows AMD64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz 30,366,441 17,423,994 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz 28,295,219 9,293,688 Windows AMD64 CPython 3.6.3
AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor 42,243,018 12,667,690 Windows AMD64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 29,664,176 11,546,963 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz 39,384,278 15,431,545 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 53,455,284 15,660,516 Windows AMD64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 64,890,960 21,299,083 Linux x86_64 CPython 3.6.1
Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz 29,466,383 16,722,966 Linux x86_64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 497,411,223 489,573,312 Linux x86_64 PyPy 3.5.3
Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz 38,790,773 13,745,280 Linux x86_64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 37,113,442 10,926,323 Windows AMD64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 43,659,901 16,473,793 Linux x86_64 CPython 3.5.3
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 64,416,258 23,702,957 Linux x86_64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 26,688,114 15,894,197 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 45,191,982 17,182,443 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,384,837 17,759,512 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz 24,493,573 15,537,106 Linux x86_64 CPython 2.7.6
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 24,405,602 9,709,182 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz 60,142,743 19,729,318 Windows AMD64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz 24,139,462 15,273,007 Linux x86_64 CPython 2.7.6
Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9, GenuineIntel 39,809,939 13,579,677 Windows AMD64 CPython 2.7.0
Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel 35,256,519 9,903,867 Windows AMD64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 560 @ 2.67GHz 29,977,900 7,926,792 Windows AMD64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,366,623 17,791,522 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,389,812 17,898,267 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz 37,846,672 13,186,376 Darwin x86_64 CPython 3.6.1
Intel(R) Pentium(R) CPU G2010 @ 2.80GHz 30,537,120 19,825,131 Linux x86_64 CPython 2.7.6
Intel(R) Pentium(R) CPU E5300 @ 2.60GHz (2600.00-MHz 686-class CPU) 15,502,879 4,129,792 FreeBSD i386 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,115,533 17,090,003 Linux x86_64 CPython 3.5.2
ARMv7 Processor rev 4 (v7l) 6,717,905 1,596,653 Linux armv7l CPython 2.7.9
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 70,511,921 27,627,391 Linux x86_64 CPython 3.6.2
Intel(R) Pentium(R) CPU G4620 @ 3.70GHz 51,216,437 9,031,319 Windows AMD64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz 67,663,019 22,766,727 Windows AMD64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 43,871,534 14,890,400 Windows AMD64 CPython 3.6.0
ARMv7 Processor rev 1 (v7l) 10,151,721 3,020,516 Linux armv7l CPython 3.6.0
Intel(R) Core(TM) m3-6Y30 CPU @ 0.90GHz 31,470,340 18,301,991 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz 20,381,080 14,975,859 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz 21,887,512 15,933,202 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 51,722,763 18,407,876 Linux x86_64 CPython 3.4.3
Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) 27,055,173 17,862,019 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 47,908,785 30,059,713 Linux x86_64 CPython 2.7.12
armv8l 5,971,032 2,178,654 Linux armv8l CPython 3.2.2
Intel64 Family 6 Model 61 Stepping 4, GenuineIntel 39,953,085 13,712,203 Windows AMD64 CPython 3.6.1
Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) 30,325,165 18,340,245 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 44,923,147 16,861,662 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 1,342,477,995 895,013,976 Linux x86_64 PyPy 2.7.10